Volkieland
Facebook Feed

Aandag alle Volkies en ouers!

Atletiekprogram (Interhuis) tuis vir Vrydag 19 Januarie 2018 teen Hoër en Laerskool Wilgerivier saam met Laer Volkskool is beskikbaar op ons webblad www.volkiesheidelberg.co.za onder die afdeling Sport / Atletiek en Landloop.

Volkiegroete!
...

View on Facebook

Volkies Heidelberg added 23 new photos. ...

View on Facebook

...

View on Facebook
My School

Doen aansoek vir jou MySchool MyVillage MyPlanet-kaart.
Dis gratis! Kry die kaart en begin om ‘n verskil te maak. Of skakel 0860 100 445 om aansoek te doen
MySchool_logo

ONS VISIE

Om die beste skool te wees waar elke individu die geleentheid kry om sy of haar volle potensiaal te bereik.

ONS MISSIE

Om gebalanseerde individue te ontwikkel wat in staat sal wees om hul ideale te verwesenlik:

 • Vir elke leerder ‘n tuiste te bied waar die leerder se volle potensiaal ontwikkel word op akademiese-, kulturele- en sportgebied  deur  toegewyde opleiding en afrigting met ondersteuning van die personeel- en ouergemeenskap.
 • Waar met trots ‘n eie identiteit gevestig word binne ‘n verantwoordbare waardestelsel en sosiale verantwoordeliksheidsfeer, gebaseer op ‘n ordelike interaktiewe onderrigstrategie.

ONS WAARDES

 • Respek
  Agting te hê vir jouself, meerderes, minderes en gelykes deur hul waardes, geloof en       besttings te respekteer.
 • Lojaliteit
  Jou opregte toewyding, ondersteuning en betrokkenheid tot Volkie wees.
 • Eerlikheid
  Om ten alle tye in die waarheid te spreek en leef.
 • Trots
  Deur met jou voorkoms, houding en optrede die respek te verdien van almal wat jou pad kruis.
 • Integriteit
  Om onwrikbaar te staan en te glo in ons waardestelsel.

ONS DOELWITTE

Ten einde die die beste skool te wees waar elke individu die geleentheid kry om sy of haar volle potensiaal te bereik word die volgende strategies doelwitte gestel:

 • Eksterne invloede te bestuur tot voordeel van die skool en gemeenskap.
 • ‘n Sterk finansiële basis te bou deur effektiewe finasiële bestuur te handhaaf  ten einde die standaard van onderrig te verbeter.
 • Die skool intern en ekstern so te bemark om die aansien (beeld) van ons skool te vestig as skool van eerste keuse vir hoë prestasie van leerders en personeel.
 • Die veiligheid van ons leerders en personeel te verbeter.
 • Leerdertoewyding te verbeter deur verhoogde betrokkenheid, diversiteits ontwikkeling, toepaslike dissipline,  ten einde ‘n kultuur van verdraagsaamheid en samewerking te vestig.
 • Om elke Volkie tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel op akademiese-, kultuur- en sportgebied.
 • Die vestiging van ‘n gesonde en dinamiese bestuursklimaat waarbinne personeel gemotiveerd hulle werk met trots kan verrig.
 • Om die nodige infrastruktuur daar te stel om te dien as basis vir kwaliteit onderrig en ander aktiwiteite.