Skoolgelde

 

Hoër Volkskool Heidelberg bankbesonderhede:

ABSA Bank
Rekeningnaam: HVH
Tjekrekening no. – 500380098
Takkode – 632005

SKOOLGELDE VIR 2020